Uranismus

DIDEROT

Méně užívané označení mužské homosexuality.

Copyright © PaulaTV 2002-2005