Travestie

DIDEROT

Žánr humoristické literatury zesměšňující témata, která jsou tradičně pojímána jako vznešená. Už ve středověké literatuře byla travestována témata z bible; travestie byla však oblíbená zejména v období renesance. Byl travestován Homér, Ariostův Zuřivý Roland, Vergiliův epos Aeneis, různé mýty a legendy. Na rozdíl od parodie, zpracovává travestie velká témata směšným způsobem.

STUD BRNO

Kulturní fenomén, jedná se o muže, často homosexuální, kteří se převlékají do šatů opačného pohlaví za účelem kulturního vystoupení imitujícího slavné ženy.

Copyright © PaulaTV 2002-2005