Transvestismus, Transvestitismus, Crossdressing

SEXUS.CZ

Převlékání se do prádla a oděvu patřícího opačnému pohlaví (většinou jde o muže) a tak dosahování vzrušení (neplatí to pro všechny). Muž se i přes ženské oblečení a vystupování cítí být i nadále mužem (na rozdíl od transsexuálů). Většina transvestitů je schopna partnerské sexuální adaptace, ale některým milování se ženou nepřináší skutečné uspokojení. Mívají typicky ženské zájmy: zajímají se o módu, líčení, účesy. Projevy transvestismu se nazývají crossdressing (X-dressing) a obvykle se projevují již v dětství.

DIDEROT

Sexuální odchylka; nutkavá potřeba převlékat se do šatů druhého pohlaví.

STUD BRNO

Částečná porucha pohlavní identity, je častější u mužů. Projevuje se buď převlékáním spojeným s erotickým vzrušením (tzv. fetišistický transvestitismus) nebo se sociálním vystupováním v opačné pohlavní roli (tzv. transvestitismus dvojí role), není přítomna touha po trvalé změně pohlaví.

Copyright © PaulaTV 2002-2005