Transsexualismus, Transexualita

SEXUS.CZ

Je to porucha sexuální identifikace, kdy biologicky normální muž se cítí být ženou a žena mužem. Cítí se uvězněni v těle, které jim nepřísluší. Jde nejspíš o vrozenou poruchu, která se projevuje od útlého dětství. Transexualita se řeší operativně přizpůsobením tělesného vzhledu a pohlaví (Sexual Reassignment Surgery, SRS). Operace trvá několik let z zahrnuje postupně psychoterapeutické vedení, podávání hormonů vytouženému pohlaví a operaci. Vše je završeno úřední změnou pohlaví v matrice a v dokladech.

DIDEROT

Sexuální porucha; porucha pohlavní totožnosti; kdy se pohlavní ústrojí vyvinulo jedním směrem, ale mozková centra řídící sexuální pochody se formovala opačně. Projevuje se nespokojeností s vlastním pohlavím, s jeho anatomií, touhou patřit k opačnému pohlaví.

STUD BRNO

Úplná porucha pohlavní identity, projevující se odmítáním vlastního tělesného pohlaví, úplným ztotožněním se s pohlavím opačným a touhou tento stav změnit.

Copyright © PaulaTV 2002-2005