Transgenderismus (TG)

SEXUS.CZ

Chování založené na nesouladu mezi fyzickým pohlavím a vnitřní pohlavní identifikací. Pod transgenderismus spadají transsexualita, transvestismus i crossdressing. Trasgenderální filosofie se snaží odlišit chápání pohlaví jako genetického základu od pohlaví duševního (pohlavní identifikace) a prosazuje práva člověka na volbu (sebeurčení a prožití) duševního pohlaví bez ohledu na genetické pohlaví.

STUD BRNO

Zastřešující termín pro všechny, kteří nějakým způsobem překračují a nabourávají hranice mezi tradičními představami mužství a ženství. Řadí se sem např. transsexuálové, transvestité, cross-dressers, hermafrodité...

Copyright © PaulaTV 2002-2005