Submisivita, Submise

SEXUS.CZ

Podřízenost. Vlastnost charakterizovaná nízkou schopností sebeuplatnění a prosazování své vůle proti vůli druhých. V crossdressingu jsou nejčastěji submisivní muži s touhou být ovládáni.

DIDEROT

podřízenost; etologie chování, které je výrazem podřízenosti. Blokuje agresivitu druhého jedince, zejména v rámci komunikace stejného biologického druhu. Projevem submisivního chování zvířat je např. rachlá změna barvy těla, odvrácení "zbraně", sklopení hlavy, nastavení nechráněné části těla apod. Prvky submisivního chování jsou často ritualizovány. U člověka submisivita souvisí jak s vrozenými dispozicemi, tak s výchovou; může souviset i s nedostatečným sebevědomím a také s aktuální životní situací jedince.

Copyright © PaulaTV 2002-2005