Shemale

SEXUS.CZ

Jedná se o jedince se sekundárními pohlavní znaky obou pohlaví (prsa a penis) a tento stav mu vyhovuje, nebo ho uměle vytváří hormonální terapií nebo plastickou operací. Liší se od hermafroditů, kteří se takto narodí a dříve či později přijmou život muže či ženy a následně odstraní nežádoucí sekundární znaky. Pokud ale takový jedinec akceptuje svoji osobnost a nepodstoupí operaci, stává se přirozeným Shemale.

Copyright © PaulaTV 2002-2005