Homosexualita

SEXUS.CZ

Trvalá sexuální orientace na příslušníky stejného pohlaví. Ženská homosexualita se nazývá lesbismus, mužská uranismus (užívá se zřídka). Homosexuální jedinci mohou mít podobné citové a partnerské vztahy jako heterosexuálové, ve kterých naleznou uspokojení. Dříve byla homosexualita považována za perverzi (zvrácenost), dnes se chápe jako odchylka od běžné sexuality. Hodnocení homosexuality je odrazem tolerance společnosti. Negativnímu hodnocení kromě tradice přihrává i orientace některých homosexuálů na nezletilé jedince. Homosexuální jedinci většinou nejprve zkouší navazovat kontakty s příslušníky opačného pohlaví. Ztotožnění se s homosexuální orientací se nazývá „coming out“. Hovorová označení homosexálních jedinců mívají nádech vulgárnosti (teplej, homouš, teplouš). Homosexuální muži se někdy označují jako „gay“ (z angl).

DIDEROT

Sexuální orientace jedince, pohlavní náklonnost k osobám stejného pohlaví; častější u mužů. Příčinu nelze jednoznačně určit, pravděpodobně jde o vrozený sklon. Homosexuál preferuje roli buď ženskou, nebo mužskou; liší se způsob styku a výběru partnera. Homosexualitu nutno odlišovat od homosexuální prostituce, k níž se uchylují heterosexuálové za úplatu, a od homosexuálního chování.

STUD BRNO

Převažující nebo výlučná erotická a citová náklonnost k osobám stejného pohlaví.

Copyright © PaulaTV 2002-2005