Hermafroditismus, Hermafrodit, Androgyn

SEXUS.CZ

Stav, kdy jedinec má zároveň znaky obou pohlaví (varle i vaječník). Jde o vzácnou poruchu, častější se vyskytuje pseudohermafroditismus jako např. syndrom testikulární feminizace. Tato porucha se dnes řeší operativně bezprostředně po narození takového dítěte.

DIDEROT - Androgyn

Obecnější název pro bytost, jež je celistvá; vzor sjednocení protikladných pólů světa v člověku. V různé podobě se objevuje ve všech významných mytologiích. Motiv androgyna byl základní součástí renesanční alchymistické symboliky.

DIDEROT - Hermafroditismus

Obojenectví, oboupohlavnost; přítomnost samčích i samičích pohlavních orgánů na jednom jedinci. U vyšších obratlovců včetně člověka je hermafroditismus pohlavní abnormalitou projevující se i na vzhledu druhotných pohlavních znaků. Varlata a vaječníky na témže jedinci nejsou schopny produkce funkčních gamet.

Copyright © PaulaTV 2002-2005