Dominance

SEXUS.CZ

Nadřízenost, vůdčí postoj. Charakterová vlastnost označující velkou vůli po sebeuplatnění a schopnost svou vůli prosazovat. V crossdressingu jsou nejčastěji dominantní ženy, které nutí své partnery do převleků.

DIDEROT

Sociální nadřazenost; může být jak vnitrodruhová, tak i mezidruhová, může se týkat všech členů společenstva nebo být oddělená pro každé pohlaví. Jedinec vyjadřuje dominanci různými prvky sociálního chování, které uplatňuje při setkání s podřízeným jedincem (určité výrazové postoje, pohyby, hlasy apod.); podřízený na ně reaguje tak, aby zabránil svému napadení.

Copyright © PaulaTV 2002-2005