Coming Out

SEXUS.CZ

Přihlášení se ke svému sexuálnímu zaměření. Jednoduše řečeno, řeknete o svém sexuálním zaměření svému okolí, své rodině, svým přátelům a známým. Nejčastěji se o Coming Outu mluví v souvislosti s homosexuální orientací, ale může jít o jakékoliv jiné odlišnosti - BDSM, crossdressing apod.

DIDEROT

Veřejný, společenský debut; veřejné přihlášení se k určitým postojům, typu činnosti apod. například coming-out homosexuálů.

STUD BRNO

Proces rozpoznání, sebeuvědomění, přiznání své sexuální orientace a schopnost sdělit ji důležitým osobám (rodičům, přátelům).

Copyright © PaulaTV 2002-2005